"Alla barn ska ha beredskap för en föränderlig framtid”
Karin Sandberg är VD på förskolan och skolan Kokalite AB som ägs av Molly Skarin. Verksamheten har sammanlagt 200 barn. I förskolan går barn i åldrarna ett till fem år och i skolan barn från sex till tio år. Kokalite har 40 anställda. Fastigheten är byggd på 1970-talet och är belägen på en tomt där det står ett kulturhus från 1800-talet. Det är ett litet torp som är under renovering och används i verksamheten. Namnet Kokalite kommer från en historia om personerna som bodde i torpet.
- Vi har en trygg miljö för våra barn och elever, berättar Karin. Det är viktigt att barn blir sedda av många vuxna. Klasserna är små och består av högst tio elever. Den småskaliga verksamheten skapar stor flexibilitet hos pedagogerna och trygga barn.
Trygga barn lär bättre och får den beredskap som de behöver ha för en föränderlig framtid. Arbetet inriktar sig mycket på hälsa. Det är viktigt att såväl barn och elever som personal rör på sig och att den psykosociala miljön är bra. Personalen trivs och brinner för sitt arbete.

Kokalite AB

Bransch:
Förskola

Telefon: 08-754 50 34


Email:
karin@kokalite.se

Hemsida:
www.kokalite.se

Adress:
Kokalite AB
Allévägen 120
19276 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN